Området

Nedenfor hyttene ligger brygga, med utsikt over til Tromlingene.